Desember 2008
Siste nytt fra Durdenovac.
Flere er kommet til tro i den siste tiden, og vi har nå begynt med bibelstudier hver onsdags kveld.
Vi følger Aril Edvardsens kurs, ”Det nye livet”. Det er viktig at de nyfrelste blir grunnfestet i sin tro
på en solid og sunn måte.
Den 13. des. skal vi ha 3 forestillinger med et juleprogram for barn og deres familier.
Vi har et flott opplegg med jule-evangeliet presentert ved dukke-teater.
Våre unge i menigheten her i Orahovica har øvd lenge, og er rene proffene på dukketeater.
Samtidig skal alle barna få utdelt julepresanger. Vi har et samarbeid med ”Samaritan Purse” som sender
julepresanger hver år. Totalt skal vi nå før jul ha 17 forestillinger med jule-evangeliet og utdeling av pakker
i en rekke skoler, barnehager, kinoer i tillegg til vårt menighetslokale i Durdenovac. Det er en hektisk, men
velsignet tid, og vi kommer i kontakt med utrolig mange mennesker.
I år deler vi ut 3000 julepresanger !!
Søndag 14. des. skal vi ha en stor familie-forestilling med en barne-kor fra Osijek. Igjen blir det en
fantastisk mulighet å nå ut til nye mennesker.

Desember 2008
Vårt diakolale arbeide.
I tillegg til de store hjelpesendingene, utvider vi stadig vårt omsorgsarbeide både i Afrika
og her på Balkan. To flyktninge-jenter fra Darfur er nå vårt siste "tilskudd".
Deres foreldre er begge døde, og storesøster, Mary, klarte å få med seg lille Victoria og
flyktet til Ghana. Mary havnet på gata i byen Kumasi, mens lillesøster ble tatt hånd om av en
fattig invalid kvinne. På mirakuløs måte har vi kommet i kontakt med dem.
Vi har nå hjulpet Mary slik at hun går 1. året på videregående skole og bor på skolens internat.
Lillesøster ble nylig lagt inn på sykehus med en alvorlig øye-sykdom. Det var fare for at hun ville
bli blind. En dame i menigheten her i Kroatsia har betalt for operasjonen.
Det er helt fantastisk!
Trillingene ”våre” her i Kroatsia vokser og blir store. Nylig besøkte vi dem og kunne overrekke
votter og labber til dem alle. Det var en bestemor i Kvinesdal som hadde strikket til dem,
- og resten av familien. Fantastisk å ha slike bestemødre !!!
I tillegg har vi to barn og en alene-mor i Romania som vi jevnlig forsøker å hjelpe.
De trenger ca. kr 500,- i måneden for å overleve.
For å gjenreise huset til enka i Kenya, trenger vi fortsatt en del midler.
Fjern-adoptiv-barna i Kenya får sin månedlige støtte, -men vi har mange flere barn som venter
på vår hjelp.
Takk til dere alle som gjør det mulig for oss å hjelpe!


På bildet ser du trillingene,
sammen med storesøster,
som vinker med de nye
vottene.

Desember 2008
Enke mistet huset sitt i regn-storm i Kenya.
Igjen kommer det nødrop fra Kenya. En enke i Kisumu-distriktet vest i Kenya, mistet nylig huset
sitt i en kraftig regn-storm. Nå står hun uten tak over hodet.
Leder for Manna Ministries, Maurice Odiambo, sier at de vil kunne gjenreise huset for ca. kr. 3000,-.
Dette fordi de kan bruke litt av konstruksjonene i bygget.
Vil du være med å hjelpe denne enka til å få seg nytt hus før jul?
Kunne ikke det vært en fin julepresang!
“Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak!” står det i Jesaja 1,17.
Og Salomos Ordspråk sier videre: “Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren,
og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning”!

November 2008
HJELPESENDINGEN TIL SREBRENICA , BOSNIA.
Endelig var hjelpesendingen vel framme i Bosnia. Det har vært en lang og vanskelig prosess,
og enda er den ikke over. Den endelige godkjennelsen for å få den tollfritt inn i Bosnia lar fortsatt
vente på seg. Her beveger byråkratiet seg langsomt gjennom trange korridorer og mange kontorer.
Men den finske misjonæren Antti Tepponen har god tro på at vi skal lykkes.
Dette er fortsatt et bønneemne!
Vi fikk også anledning til å besøke Srebrenica, - som er det egentlige målet for hjelpesendingen.
Her vil vi i samarbeid med commune-ledelsen distribuere det meste av hjelpen til flere landsbyer i
fjellene rundt byen. Her er nøden og fattigdommen stor, og behovet for hjelp nesten ubeskrivelig.
Under turen til Srebrenica fikk vi igjen anledning til å besøke gravplassen hvor de fleste av ofrene
etter masakren nå er gravlagt. Mange er enda ikke funnet.
Over 8300 menn ble masakrert. Den yngste jeg så navnet på ble bare 13 år gammel da han ble offer
for den etniske rensingen.
Nå er det enkene, - og den nye generasjonen som vokser opp, som trenger vår hjelp.
La meg legge til at Brit Helene Stene fra Sokndal som har hatt hovedansvaret for sendingen,
og de mange som har hjulpet til, -inkludert Olaug og de to sjåførene, Hans og Edvin,
har gjort en formidabel jobb. Vi vil gjerne få rette en STOR takk til dere alle.
Men nå begynner kanskje det viktigste arbeidet, - utdelingen til de mange som så sårt trenger vår hjelp.
Vi er nå i sterkt behov av økonomisk hjelp for å sluttføre dette store hjelpeprosjektet.

November 2008
Kjære Øystein,
Takk så hjertelig for at du besøkte både vår og andre menigheter her i det sentrale Serbia med din salvede tjeneste.
Alle, - i de tre menighetene du besøkte, ble storlig velsignet, berørt av Herren og oppmuntret i sin tro.
Takk for at du er så følsom for den Hellige Ånds ledelse. Derfor er din tjeneste og forkynnelse så treffsikker og effektiv.
For meg personlig var det et stort privilegium å få tolke og ellers være din tilrettelegger.
Som jeg sa i min introduksjon av deg, -du kom med snø men brakte oss ild.
Jeg ønsker deg all Guds velsignelse,
Pastor Sasha”

Det er Sasha, pastoren i den hardt prøvede evangeliske menigheten i byen Kraljevo i Serbia, som skriver dette etter
vårt besøk i forrige uke. For Edith og meg ble det tre hektiske, men velsignede dager. Vi fikk be med mange med
forskjellige behov, og en dame i begynnelsen av 50-årene kom og tok imot Jesus som sin frelser og Herre.
Vi har flere invitasjoner fra Serbia, bl.a til å komme tilbake og besøke den store menigheten i hovedstaden, Beograd.
Det vil bli en gang på etter-vinteren.

Jeg taler i Kraljevo, tolket av pastor Sasha Vitakic.
En av de mange som kom for å søke hjelp ved forbønn.

Oktober 2008
I møte med Serbisk Ortodoks biskop.
Hvert år arrangeres det ekumeniske dager ved fakultetet i Osijek. Dette samtidig med en større kristen bok-utstilling
hvor alle kristne forlag i Kroatsia er representert. Det er rektor ved fakultet, Peter Kuzmik som er initiativtaker.
I år var også den serbisk-ortodokse kirke representert med bl.a en av de mest profilerte biskopene, Biskop Lavrentije.
Med seg hadde han flere av sine prester.
Jeg fikk i oppdrag å overrekke en tysk bibel til biskopen, og etterpå fikk vi en svært hyggelig samtale.
I min korte tale til biskopen poenterte jeg at det var en bønn Jesus bad som vi har ansvar for å gi svar på,
nemlig Jesu yppersteprestlige bønn om at vi alle skulle være ett.
Disse møtene er viktige. Her bygger en broer, - river ned uriktige forestillinger og skaper gjensidig respekt.

Øystein i hyggelig samtale med biskop Lavrentije fra den Serbisk
Ortodokse kirke.

Oktober 2008

Stor åpning av
senteret i Durdenovac.

Søndag 19. oktober vil for all framtid stå som en merke-dag for byen Durdenovac på det Slavonske slettelandet i Kroatsia.
Det var dagen da menighets-senteret Kristent Fellesskap ble åpnet.
Etter et intenst arbeide med å pusse opp og gjøre ferdig lokalene, dele ut invitasjoner, sette opp plakater og annonsere
i lokal-radioen, - kom endelig dagen. Spenningen var stor: Hvor mange ville komme?
Vi hadde gjort klar stoler og mat til 110 mennesker, - og lokalet ble sprengt. Det kom over 120 ! Flere måtte derfor stå.
Koret fra pinse-menigheten i Osijek gledet oss med sin friske sang, og Rektor, Dr. sc. Peter Kuzmic fra det teologiske
fakultetet “fanget” forsamlingen med en fantastisk preken.
Selv om det var en god del tilreisende venner fra andre menigheter som ville delta på festen sammen med oss,
kom det også mange fra Durdenovac. Tilbakemeldingene var ikke å ta feil av: De ønsket oss og det nye kristne
senteret velkommen til byen. Nå har hverdagen allerede begynt, - og vi kan slå fast at festen fortsetter.
Hver fredag kveld har vi bibelstudie o forbønn, og søndagskveldene er det vekkelsesmøte.
Nye mennesker strømmer til hver uke, og flere har allerede tatt imot Jesus. Det er også sterke vitnesbyrd fra mennesker
som har opplevd guddommelig helbredelse etter forbønn.
Vi forstår at Gud har noe spesielt på gang for denne ”glemte” byen på slettelandet. Men Gud har ikke glemt den,
- og vi vil heller ikke glemme. Ved å la evangeliets lys skinne over byen, vil vi gi den fremtid og håp.
Stå med oss i bønn for arbeidet!September 2007
Ny undervisning
Hans vilje som har sendt meg.

September 2007
Tilbake til vårt hjem I Kroatsia.

Med takk til Gud er vi igjen trygt tilbake i vårt andre hjem her i Kroatsia.
Etter tre dager på veien nådde vi frem lørdag ettermiddag 8.sept.
Det er en lang kjøretur helt fra Kvinesdal, gjennom Danmark, Tyskland, Østerrike og Slovenia,
før vi vi kan krysse grensa inn til Kroatsia. Tilsammen 2300 km.
Det er alltid litt spenning når vi krysser grensa til Kroatsia med vår bil fullastet med klær og sko til
mennesker som trenger hjelp. Men også denne gangen møtte vi den samme vennligheten,
og etter å ha åpnet opp og vist hva vi hadde med, sendte tolleren oss videre uten problemer.
Huset og hagen var tatt godt vare på av venner i menigheten mens vi var borte. Takk skal de ha for det.
Allerede på søndag talte vi i menigheten her i Orahovica. Det var godt å møte alle vennene igjen.
Vi er nå i full gang med å organisere våre møteplaner for høsten.
Vi skal bl.a besøke Ungarn, Serbia og Bosnia, og likedan ha en større kampanje i Slavonski Brod.
I tillegg har vi fakultetet som venter på oss. Be for oss at vi vil få styrke og visdom.
Visdom til å si både ja og nei....
Hjertelig hilsen Edith og Øystein


September 2007
Tilbake til Kroatsia.
Den 6 september setter vi oss igjen i bilen med kurs for Kroatsia.
Det har vært en travel sommer, -Vi har for uten å være en tid i Kvinesdal, besøkt vår yngste datter, Miriam, som bor i Tromsø.
Så ble det ca. En ukes ferie hjemme på Bjorøy hos min mor og søsken, -og til slutt 14 hektiske dager i Kenya.
Ingen skal si at vi har latet oss. Nå drar vi en uke senere enn først planlagt.
Dette fordi det var var vanskelig å få time for meg for en undersøkelse ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand,
-og vi måtte utsette reisen en uke. (Jeg er inne til en årlig kontroll etter operasjonen for 4 år siden).
Vi har fått inn masse gode klær og sko som vi skal fylle bilen med.
Det vil skape glede både på barnehjemmet og blant andre som får del i det vi har med.

En travel tid venter oss, -både i menighetsarbeidet, det sosiale engasjementet og ved fakultetet.
Vi har i tillegg flere invitasjoner både i Serbia, Kroatsia og Ungarn som vi vil forsøke å imøtekomme.
Det har vært hyggelig å møte mange av dere venner når vi har vært hjemme i sommer.
Takk for mange oppmuntringer og det gode fellesskapet både i menighetene og i det private.
Ta oss gjerne med i dine bønner.
Øystein

August 2007
Mektige inntrykk fra Kenya.
Les om turen her

Klar for avreise til Kenya.
Lederen for senteret, Beatrice Otira, orienterte oss om arbeidet.Januar 2007

Menighet i Serbia angrepet med brannbombe.
Den lille pinse-menigheten i Kraljevo i Serbia ble for noen dager siden angrepet av fanatikere.
En brannbombe ble kastet inn vinduet, og som det går tydelig frem av bildet, gjorde den stor
skade før brannen ble slukket. Dette er Balkan! Pastoren ber om vår hjelp og forbønn.
I forbindelse med vår neste møteserie i Makedonia om ca. en måned, vil vi besøke denne lille
kjempende menigheten.
Øystein.

Brannbomben etterlot seg en god del skade før den ble slukket.

Januar 2007
3238 kr fra Norge skapte juleglede i Kenya.
Like før jul kunne vi, takket være en privat gave fra en ung mann i Kvinesdal,
+ kollekt fra et møte i Kirken i Dalen, sende 3238 kr til Manna Ministries i Kenya.
For disse pengene kunne Maurice og hans medarbeidere skape stor julefest med
mat for 70 AIDS-enker og deres barn. I tillegg fikk hele barnehjemmet de driver i
Kisumo-distriktet jule-mat i flere dager + presanger.
Maurice forteller om stor glede og takknemlighet blant barna og enkene, og han retter
en stor takk til alle som gjorde dette mulig. Vi sender takken videre til dere alle.

Januar 2007
Planlegger tur til Afika i august.
I samarbeid med Jan Ernst Gabrielsen og East African Pentecostal Churches,
planlegger vi en 14 dagers tur til Kenya fra 9 august.
Her vil Øystein først holde et week-end seminar for pastorer og evangelister i hovedstaden,
Nairobi og tale på et felles-møte første søndagen. Dette er lagt opp i regi av Manna Ministries.
Vi tar så nattoget til Mombasa hvor Øystein i nesten en uke vil være med å undervise ca. 1200
pastorer og evangelister på EAPC sin store årlige konferanse. Derfra drar vi tilbake til Nairobi
og videre innover til Kisumu-distriktet ved Victoriasjøen. Her blir det igjen seminar for pastorer
og evangelister + åpne møter. Vi vil samtidig besøke barnehjemmet til Manna Ministries,
besøke enken vi bygget hus til og ellers se på hvilken måte vi best kan legge opp en strategi
for å hjelpe dem videre på best mulig måte.

Ta denne planleggingen med i din bønn. Kanskje noen har lyst å være med?
I så fall, kontakt oss for mere detaljer.
Hilsen Edith og Øystein.

Januar 2007
Her bor vi.
For noen måneder siden hadde vi et bilde av det ”nye” huset i nyhetsbrevet vårt.
På grunn av en uoversstemmelse mellom vår husvert og en nabo om en veirettighet,
fikk vi ikke kjøre opp til huset, og naboen blokkerte veien.
Da det ikke så ut til å bli noen løsning på ”dumhetene”, søkte vi etter et nytt sted å bo,
- og ved en helt spesiell ledelse fikk vi kontakt med en kvinne fra Serbia som hadde måttet f
lykte fra sitt hjem under krigen etter at hennes mor ble skutt og drept i nabohuset.
Her i dette ”dukke-huset” som noen kaller det, har vi fått oss et greit sted å bo,
- a home away from home-.

Januar 2007
To uker undervisning ved fakultetet i Osijek.
Det ble to travle uker med innføring i grunnleggende kristen pedagogikk for 20 studenter ved det
teologiske fakultetet i Osijek. Undervisningen erbygget opp i moduler på 3 studiepoeng i løpet av 2 uker,
- så det blir hektiske dager. I tillegg skal elevene lese ca. 300 sider, ha en eksamen og levere en skriftlig
oppgave over et valgt tema innen kristen pedagogikk.
Elevene kommer fra flere land her på Balkan, og undervisningen foregår derfor på engelsk.
Dette er elever som senere blir å finne som kristendomslærere i skoler og menigheter i sine respektive hjemland.
I Kroatsia er det den enkelte menighet som står for undervisningen som er underlagt den offentlige skolen,
men de må ha godkjente og utdannede lærere, - og det er det mine medarbeidere og jeg har ansvaret for ved
det pedagogiske instituttet på fakultetet.

På bildene under vil du se det nye fakultetsbygget ved siden av den evangeliske kirken i Osijek, og Øystein
sammen med sine elver på trappa inn til fakultetet.

Desember 2006
Odzak i Bosnia.
Odzak en en mindre by i det nordlige Bosnia, ca. En times kjøring inn fra grensebyen Slavonski Brod.
En liten venneflokk vokser frem i byen, og menigheten i Slavonski Brod besøker dem regelmessig.
Da legges det opp til åpent møte i byens kinosal. Torsdag 7. desember var vi igjen med og talte på møtet.
Vi fikk forkynne frelsens enkle vei, og da vi gav innbydelsen til frelse, var det 10 stykker som kom frem.
Den yngste en ung mann på ca. 18-20 år, - og den eldste, også en mann-, på noen å 50 år.
Etter at vi hadde bedt frelses-bønnen sammen, bad vi om Guds velsignelse over hver enkelt av dem.
Det ble en fantastisk og sterk opplevelse.
Etter møtet inviterte lederen og kona i den lille venneflokken alle de nyfrelste hjem til en måltid de hadde
forberedt før møtet. Slik ble de straks tatt hånd om og ledet inn i Guds fellesskap og kjærlighet.November 2006
Nytt skoleår i full gang ved fakultetet.

Studentene er på plass, - og engasjementet er høyt på fakultetet i Osijek.
Fakultetets prektige nybygg som ble åpnet ved skoleavslutning i vår, er i full bruk. Ikke minst utgjør
det nye biblioteket helt nye muligheter på alle nivå i studiene. Det er ca. 40 elever som tar studier
ved instituttet for pedagogikk, som Øystein leder.
Nedenfor finner du noen bilder fra åpningen av semesteret.

Vår Dean, Dr Birvic ønsker studentene velkommen til nytt semester.
Some of our students in "The Red Room", en av våre auditorium.
Velkomst-middag i skolens spisesal.

November 2006
Vårt nye engasjement i Afrika.
Les mer

Juli 2006
Dramatisk for Øystein i det hjertet stoppet.

Tirsdag 27. juni ble Øystein kjørt til sykehuset i Virovitica for å bli behandlet med elektrosjokk
p.g.a. hjerteflimmer han har slitt med en tid. Men tingene gikk ikke slik legene hadde forventet.
Da de gav ham første sjokket (50Joul) som skulle regulere hjerterytmen, stanset hjertet helt, og
det ble dramatisk. For å få ham tilbake til livet, doblet de styrken til 100 J, og gav ham 2 støt etter
hverandre, -uten resultat. De doblet så styrken til 200 J og prøvde en tredje gang.
Da kom hjertet igang igjen.

5 dager senere, søndag 2.juli, talte Øystein igjen på gudstjenesten i menigheten her i Orahovica.
"Jeg har det bra, - takk til alle som har husket meg i bønn," sier han, og legger til:
"Jeg vet Gud har kalt oss til en oppgave her på Balkan, - og den oppgaven er enda ikke sluttført."

Juni 2006

Menighets-senteret; Klart for byggestart.

Formalitetene er endelig på plass, og arbeidet med å utvide vårt menighets- og vekkelsessenter
kan straks begynne. Fase 1 består i at vi vil løfte taket en etasje, styrke bygget med å legge
betong-gulv og så legge helt nytt tak på huset. Tak-konstruksjoner og alt må skiftes. Når det er gjort,
vil det bli flere rom for overnatting i forbindelse med våre leirer og konferanser.
Denne delen av prosjektet vil koste oss ca. 140.000,- kroner.

Stor giverglede i menigheten.

Blant menighetens medlemmer på 60 personer, er det kommet gaver og trosløfter på hele 60.000,- kroner.
Det er fantastisk med tanke på at mange er uten jobb, og for de som har jobb, er månedslønnen fra ca. 1.500,-
til 3.000,- kroner i måneden! I tillegg har vi begynt å få inn gaver fra andre lokale menigheter og enkelt-personer,
så første byggetrinn er omtrent sikret med lokale midler.

Neste byggetrinn blir å utvide selve møtesalen. Her vi vil trenge hjelp fra menigheter og enkelt-personer
også utenfor Kroatsias grenser. Så jeg sender en frimodig utfordring til dere hjemme i Norge som vil være
med å realisere denne visjonen for vår menighet her i Orahovica.

Hele utvidelsen vil bli på ca. 300m2, og vil koste totalt ca. 1,4 mill. kroner. Utfordringen vi står overfor her,
er at banker nødig gir lån til slike byggeprosjekt, så menigheten må bygge etter som midlene kommer inn.

Om du vil gi en gave til dette byggeprosjektet, kontakt oss gjerne om du ønsker mere informasjon,
eller benytt vår Godt Nytt-hjelpen konto 3080 30 44364. Husk å merke innbetalingen: Byggeprosjekt.
Vi vil så straks overføre midlene i sin helhet direkte til byggekontoen i Slavonska Banka, Kroatsia.

Menigheten samlet i bønn for utvidelsen.
Menigheten samlet etter en gudstjeneste.
Se flere bilder av byggeprosjektet Klikk her


Mai 2006
HYGGELIG, MEN HEKTISK SNARTUR TIL NORGE.

Det var hyggelig å komme hjemover en snartur. Anledningen var vårt barnebarns overhøring
etter vinterens ten-bibelskole i Sarons Dal. (Det engjerne kaller konfirmasjon i statskirken.)
Det var flott å få være sammen med familie og venner både denne dagen og dagene etterpå.
Samtidig med vårt opphold, hadde vi behov for noen undersøkelser ved sykehuset i Flekkefjord
og Kristiansand. Undersøkelsene var fine, men jeg, Øystein, må ha litt nærmere behandling p.g.a.
litt hjerteflimmer. Dette er behandling jeg kan få her i Kroatsia.
Ellers fikk vi besøke familie og venner på vestlandet, søsken og ikke minst min spreke mor som
passerte 90 i februar. Se bildet!
Det var hyggelig å få treffe dem alle igjen. Vi opplever at dess eldre vi blir, - dess mer betyr familien
og slekta for oss. Da vi var oppover til Bjorøy, hadde flere laget klar esker og sekker med
flott tøy,
som vi kunne ta med oss tilbake. Takk til både dem og de i Kvinesdal som kom med klær.
Det er mange som blir glade for dem. I tillegg til alt dette, klarte vi også å delta på hele 4 møter.
Frokostmøte for menn på "Utsikten", hus-møte i en venneflokk, Filadelfia Tonstad og Kirken i Dalen.
Jo, - det ble to hektiske uker, men samtidig godt å få være sammen med sine egne,
- og ellers med venner og kjente.
Turen nedover gikk fint, - selv om bilen vår var fullastet med klær både i
takboksen og i lasterommet bak.

Edith sammen med sin søster og Øystein mor (i midten)
Vel fremme i Orahovica. Edith begynner å "pakke ut" bilen.
Edith og Lidija sorterer og gjør klar til utdeling.April.2006
VELLYKKET STOR-MØTE I SLATINA.

Slatina er en by med ca. 14.000 innbyggere ca. en halv times kjøring vestover fra Orahovica.
Her har menigheten en liten nystartet utpost-virksomhet ledet av vår makedonske evangelist, Dragan.
Et stort forberedelsesarbeide var gjort da vi på kvelden den 23.april kunne ønske velkommen til
"Åndelig Seminar",- det er gjerne terminologien en bruker her på et evangelisk møte.
Spenningen var stor. Ville det komme noen etter all annonseringen? Og vi ble ikke skuffet.
Hele 80 mennesker kom, -og det er i seg selv et lite mirakel. Helt fra første stund, - da vår pastor,
Slobodan Stojkovic, ønsket velkommen, var det en varm og god atmosfære.
Våre egne sang-krefter ledet lovsangen, og en av menighetens multitalenter, Lajla, både sang og leste
egne dikt. Dermed var det lett å gå på talerstolen og dele det Gud hadde lagt på meg under tema:
"Kristendom, -tradisjon eller liv"? Det var tydelig at budskapet nådde frem gjennom min gode tolk, Lidija Stojkovic.
Da jeg utfordret forsamlingen til å ta imot det nye livet i jesus Kristus, var det 12 stykker som løftet sine hender.
Det var en stor opplevelse å få lede dem i frelses-bønnen.
Takk for at du stod med oss i bønn for dette spesielle møtet.
Vi er nå igang med planlegging av nytt møte i Slatina.
Hilsen Øystein

Pastor Slobodan Stojkovic ønsker forsamlingen velkommen.
Utsnitt av forsamlingen.
Øystein taler, tolket av Lidija Stojkovic.

April.2006
NESTE BY: SLATINA.
Slatina er en by med ca. 14.000 innbyggere og ligger kun en halv times kjøring fra Orahovica,
hvor vi bor. Vi har i et par år hatt en liten utpost-menighet der, men nå ønsker vi å satse stort.
Målet er at menigheten skal bli selvstendig, for så å selv åpne utpost-virksomhet i neste by,
Virovitica. Søndag 23.april har vi leid en større sal sentralt i byen. I forbindelse med satsingen
hadde jeg,-Øystein-, og vår evangelist Dragan et svært positivt møte med ordføreren i byen
som ønsket oss lykke til.
Husk dette møtet spesielt i bønn.

Øystein sammen med
ordføreren i byen Slatina.

April.2006
VELLYKKET MØTEKAMPANJE I SLAVONSKI BROD.
Kjære venner. Guds fred.
Det er med takk til Gud vi i dag kan sende denne seiersrapporten fra møter
i Odzak, Bosnia og vår tre dagers møtekampanjen

Les mer her

Begge radiostasjonene i Slavonski Brod intervjuet oss.
Utsnitt av forsamlingen siste kvelden.
Mennesker søkte forbønn for mange behov.

Mars.2006
Noter deg noen viktige datoer i vår tjeneste:
Søndag 2.april : Kampanje-møte i rådhus-salen i byen Slatina kl. 18.00
Mandag 3. til onsdag 5. april : Internasjonal leder-samling (OCI) på Fakultetet, Osijek.
Torsdag 6. april : Stort møte i Bosnia.
Fredag 7. til søndag 9. april : Møteserie i byen Slavonski Brod, hver kveld kl. 18.00.
Lørdag 8.april :Innvielse av Fakultetets nybygg i Osijek kl. 11.00
Undervisningsministeren og andre digniteter vil være tilstede.
Perioden 25. april - 16. mai : Norges-tur.
Lørdag 20. mai : Jesus Revolutions Kroatsia-team besøker Orahovica.
Lørdag 10 juni : Avslutning (Graduation) ved Fakultetet.
Fredag 16., Lørdag 17. og Søndag 18. juni : Kampanje-møter i Idrettshallen i Strumica, Makedonia.
På grunn av graduation ved Fakultetet, er møtene forskjøvet en uke. I tillegg satser vi på å
bruke idrettshallen som rommervel 4000 mennesker.
I tillegg til disse datoene har vi bibelstudier hver torsdag kveld, og møter hver søndag.
Mellom alt dette er vi hver uke sterkt engasjert i vårt omsorgsarbeide for mennesker som
trenger vår hjelp for det timelige.
Husk oss i dine bønner.
Edith og Øystein.


Mars.2006
Nytt Bibelstudie; ER DET EN MENING MED LIVET?
Les mer her

Mars.2006

Over 100 på møte i Slavonski Brod.

Les mer her

Mars.2006
VI HØRTE MAKEDONIA-ROPET; "KOM OVER OG HJELP OSS".
Les mer her

Feb.2006
TRAVEL UKE FOR EDITH OG ØYSTEIN.
Denne uka ser ut til å bli ekstra travel for Edith og Øystein.
Tidlig tirsdag morgen 28.feb. drar de sammen med Professor Birvic til Novi Sad i Serbia.
Her skal Øystein være med som observatør i forbindelse med en doktordisputas for en av
professor Birvic´s elever som har gjort ferdig sin doktorgrad i teologi.
Onsdag vil Øystein være tilbake på fakultetet i Osijek for å forberede sin undervisning fra 6.mars.
Så, grytidlig torsdag morgen drar de til Makedonia for bla å delta i et nasjonalt kristent
TV-program. De vil være i Makedonia i to dager før de kjører tilbake via Serbia til Osijek
og Orahovica.

Søndag 5.mars vil de tale i en husmenighet i Ilaca, en mindre by på grensa til Serbia.
Og allerede mandag morgen, 6.mars begynner Øystein en to ukers undervisningsperiode over tema,
-Evangelisering og menighetsplantning-, for 3.års elevene ved fakultetet.
Husk dem i dine bønner.

Feb.2006
Nytt undervisnings kurs;
Livets viktigste spørsmål.

Feb.2006
Tett møteprogram for Edith og Øystein.

I tillegg til de to dagene de har sitt ansvar ved Evangelical Theological
Faculty i Osijek, har de et tett ukeprogram med bibelstudier og møter for
februar og mars.

Her følger en oversikt:
Søndag 5.feb. Gudstjeneste i Nasice.
Torsdag 9.feb. Bibelstudie, Orahovica.
Lørdag 11.feb. Tale under vielse i Orahovica.
Søndag 12.feb. Møte i Slavonski Brod ved den Bosniske grensa.
Torsdag 16.feb. Stort kampanje i Slavonski Brod.
Søndag 19.feb. Møte i Donil Miholjac ved den Ungarske grensa.
Tirsdag 21- Lørdag 25.feb. Delta på årets pastor-konferanse i Nasice.
Søndag 26.feb. Møte i Beli Manastir ved den Ungarske grensa.
Torsdag 2.mars Bibelstudie i Orahovica.
Søndag 5.mars Møte i Ilacha, ved den serbiske grensa.
Torsdag 9.mars Bibelstudie i Orahovica.
Søndag 12.mars Møte i Slavonski Brod.
Torsdag 16.mars Stort kampanjemøte i Slavonski Brod.
Søndag 19.mars Kampanjemøte i Slatina.
Torsdag 23.mars Bibelstudie i Orahovica.
Søndag 26.mars Stor-møte i Rijeka.
torsdag 30.mars Bibelstudie i Orahovica.

Edith og Øystein ber om forbønn for disse møtene.


Feb.2006
Fantastisk menighets-weekend i landsbyen Severin, Kroatsia.

Edith og jeg var knapt kommet tilbake og fått tømt bilen for nødhjelp og utstyr da vi sammen med
ca. 30 stykker fra menigheten satte kursen for den lille landsbyen Severin, -ikke langt fra Rijeka.
Det ble tre fantastiske dager som ble avsluttet med gudstjeneste i den lokale baptistkirken som
var fullstappet av folk. En lokal pubeier så alle som strømmet mot kirken, og av nyskjerrighet stengte
han ”sjappa” og kom han også. Han var helt i hundre etter gudstjenesten. Noe slikt hadde han aldri
opplevd før, -og som ha sa:”Jeg likte prekena til han der vikingen fra Norge!”
Skal jeg oppsummere dagene i få ord, må det bli; glede og begeistring, innvielse og bønn,
fornyelse og åndsdåp. Legger ved noen bilder fra weekenden.
Hilsen Øystein.

Feb.2006
Trilling-barnevogna vekker oppsikt.

Flott artikkel i Kroatsias største avis.
Trilling-foreldrene trodde knapt sine øyne da vi rullet inn den noe spesielle barnevogna i deres fattige
hjem her i Orahovica. I tillegg kunne vi velsigne dem med masse godt baby-tøy, utstyr, mat og bleier.
Her er en kort-versjon av det journalist Dragutin Santosi delte med leserne i avisa Vecernji List:

Familien Filipovic og deres fire barn (de har en jente på 4 år også) vokser opp under fattige kår.
SPESIELL BARNEVOGN FOR TRILLINGER BRAKT HELT FRA NORGE.
Misjonærene ved den Evangeliske Kirke hjelper byen og befolkningen.

ORAHOVICA - Hundrede dager er gått siden den fattige familien Filipovic, som bor i en gammel leilighet
på bare 50 m2 fikk byens første trillinger, - Marijana, Mateja og Marija.
Barna vokser, og deres 4 år gamle søster, Marina, hjelper til så godt hun kan.
Hjelpeorganisasjonen AGAPE til den Evangeliske Kirken i Orahovica, har helt siden de kom hjem fra sykehuset
bistått dem med hjelp til mat, bleier og utstyr. Men ingen ting overgår den gaven de mottok i dag, en trillingvogn
brakt helt fra Norge. Det var misjonær-ekteparet Edith og Øystein Sandtorv som hadde klart å få fatt i denne
spesielle vogna. Lidija Stojkovic, leder for AGAPE i Orahovica, forteller at da de hørte om familiens vanskelige situasjon,
la de det frem for Sandtorvs og bad om hjelp. Det har resultert i at bleier, mat og utstyr, -og nå også en flott barnevogn
er på plass. Lidija forteller videre at familien Sandtorv har bistått med hele 40 hjelpesendinger inn i de krigsherjede
områdene helt siden 1992. Sandtorv forteller at de gjennom årene har fått kjærlighet til dette folket.
De har derfor nå bosatt seg her for å også dele vår hverdag.
”Familien Filipovic lever i fattige kår, og de trenger vår hjelp. Jeg er glad for å registrere at også lokalbefolkningen
støtter til og hjelper. Det gleder meg. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen. Vi ønsker på denne måten vise
at hvis alle gjør litt, blir denne verden en bedre plass å leve”, sier Øystein Sandtorv til slutt.


Jan.2006

TILBAKE TIL KROATIA.
Søndag 15.jan drar Edith og Øystein igjen tilbake til Kroatia for å fortsette sin tjeneste.
Under sin juleferie hjemme med familien, har de samtidig hatt flere møter hvor de bl.a. har fortalt
om arbeidet de står i. De har også fått fatt i en nesten ny trillingvogn, baby-tøy og utstyr for
trillingene de nå hjelper. Videre fyller de bilen med klær, sko og utstyr til mange som trenger hjelp.
Øystein har i tillegg vært igjennom en del legekontroller i Norge i forbindelse med hjerteproblemene
han ble innlagt på sykehus for i Kroatsia. Hans situasjon er stabil og god, men han må i en tid fremover
ta hensyn til seg selv.


Jan.2006

En ung, -og svært fattig familie trenger desperat vår hjelp.
For ca. to måneder siden fikk den lille familien, pappa, mamma og 4 år gamle Marina en økning på 100%!
Moren, -Nada, hadde fått vite at hun ventet tvillinger, men da fødselen var i gang viste det seg
å være TRILLINGER. Ikke nok med det, men de er alle en-eggede.
I Norge opplever ofte trillingforeldre å bli sponset på alle bauer og kanter. Her er tankegangen
noe helt annerledes...Et bidrag på ca. kr 1000,- i måneden er deres eneste inntekt, -og mannen er
uten arbeid. Gjennom menighetens hjelpeapparat har vi lovet å hjelpe dem med bleier,
morsmelkstillegg og andre nødvendigheter i en tid fremover. Vi tror at det finnes venner i Norge som
vil være med å gi en hjelpende hånd for å hjelpe dem. Bleier her koster like mye som normal pris i Norge.
Det samme gjør morsmelkstillegg og kremer, pudder osv.
Send oss noen ord om du i en tid fremover vil være med å støtte denne familien.
Benytt vår e-post adresse osandto@start.no
Nedenfor vil du se bildene av trillingene. Marina på 4 år var ute med bestemor da bildene ble tatt.

Mamma og Pappa med trillingene, Mariana, Maria og Matea.
På rekke og rad.

Pastorfrua Lidija, Edith og moren Nada med hver sin trilling.

Des.2005
Søndag 11.desember starter Edith og Øystein på den lange hjemveien (2500km) fra Kroatsia til
Norge og Kvinesdal. Her blir det julefeiring med familien, -og også tid til å besøke noen menigheter
og bønnegrupper som er med og støtter dem.
Men så, allerede den 14.januar vil de igjen fylle bilen med klær, sko og andre nødvendigheter
for fattige og forkomne og returnere til sin tjenestei Kroatsia.
Be om at de vil få en trygg og god reise.

28.nov. 2005
Øystein hjemme igjen fra sykehuset.
Øystein ble mandag 28. utskrevet fra sykehuset i byen Nasice i Kroatia. Ifølge overlegen ved medisinsk
avdeling, Dr. Miroslav Plazanin, var situasjonen svært alvorlig. Hjertet hadde ikke nok styrke til å gi en
fullverdig blodsirkulasjon. Dette i tillegg til en en del andre relaterte symptomer.
Selv om Øystein nå er hjemme, må han i tiden fremover være svært påpasselig og ta hensyn til situasjonen.
Øystein kjenner seg mye bedre og opplever å ha fått god hjelp av svært dyktige leger på såvel sykehuset,
som hos sin lokale primærlege i Orahovica.
Edith og Øystein setter seg i bilen og kjører hjemover til Norge og Kvinesdal den 11.des.
De vil denne gangen ta en ekstra overnatting i forhold til tidligere turer. De vil være hjemme en måned
før de drar tilbake til tjenesten på Balkan.
De er takknemlig for venners forbønn.


Nov. 2005

Øystein ble innlagt på sykehuset man 21.nov p.g.a. hjerteproblemer. Situasjonen er ikke
dramatisk , og fremstår som stabil. Han vil bli på Sykehuset frem til 28.nov til observasjon
og for å finne riktig medisinering. Som sagt er ikke situsjonen dramatisk.
Vær med å be for situasjonen.

Øystein og Edith vender tilbake til Norge 15/16 des.

Bilder fra deres nye hjem i Kroatia. Les mer her

Øysteins engasjement ved The Evangelical Theological Seminary (ETS) i Osijek.
Les mer her

Okt.2005
Nyheter fra Edith og Øystein
Endelig, - etter en måned med masse arbeid, har vi flyttet inn i vårt nye hjem i Kroatsia
Les mer her

Sep.2005
Vi er nå vel fremme i Kroatsia.
Har hatt en fin tur nedover, og er allerede i full gang i arbeidet.
Vi har fått oss et greit hus, men vil trenge litt tid til å pusse det opp.
Mange villige hender er klar til å hjelpe oss med oppussingen.
Håper derfor å kunne være klar til å flytte inn ca. midt i september.


Møteplan August
Søndag 28.aug.
kl. 10.00: Menigheten Betania, Orahovica, Kroatsia.

Onsdag 24. aug. Avreise fra Norge til Kroatsia

Torsdag 25 og fredag 26.aug: Fishach i Sør-Tyskland.
Vi besøker arbeidet til misjonærparet Lill og Even Walter Gryner.


Søndag 21.aug.
kl.17.00: Kristent Fellesskap, Lyngdal.


Søndag 14.aug.
kl. 19.00: Filadelfia Vågsbygd, (Kristiansand)
Like ved Samfunnshuset.

NYHETSBREV AUGUST -05. Les mer her

10.07.2005:
Ny bil til hjelpearbeidet.Les mer


05.06.2005:

Edith & Øystein ble under gudstjenesten 05.06.2005 innvidd til sin nye tjeneste for Kroatsia og Balkan.
Les mer

Tilbake til hovedsiden