Allerede i 1992 startet vi vår tjeneste i Kroatsia, Bosnia-Hercegovina og resten av Balkan.
All vår fritid og våre ferier ble brukt til hjelpesendinger til interne flyktninger på grunn av krigshandlingene. Samtidig var det naturlig å dele Guds Ord med et folk i nød og fortvilelse. Takket være et nært samarbeide med den lokale hjelpeorganisasjonen AGAPE, har flere menigheter vokst frem i byer som tidligere ikke hadde noen evangelisk menighet.
Nå har vi selv flyttet ned og bosatt oss i byen Orahovica for å kunne hjelpe mere direkte. Gjennom diakonalt arbeide, undervisning og forkynnelse ønsker vi å være til hjelp og velsignelse.
Alt vårt arbeide bygger på frivillige gaver fra trofaste venner i Norge.
Ønsker du å bli med i vårt arbeide, ta kontakt med oss.
Vi håper at vår hjemmeside kan være både til inspirasjon og informasjon.
Legg gjerne vår side på "favoritter" og besøk den regelmessig for nyheter og annen informasjon.

Øystein & Edith
Adresser, telefon nummer og kart